The Doors Strange Days 100% & 400%

The Doors Strange Days 100% & 400%

ขนาด:  - 7 ซม.  (100%)
          - 28 ซม. (400%)
ผู้ผลิต: Medicom
วัสดุ: Plastic